Mnohokrát podceňovaný, ale napriek tomu vážny zdravotný stav. Depresia ako taká je liečiteľné ochorenie mysle, ktoré sa inak prejavuje u žien a inak u mužov. Aké sú teda príznaky tej mužskej?

Medzi typické príznaky mužskej depresie môžeme zaradiť trvalú pochmúrnu náladu, pretrvávajúci smútok, pocit beznádeje, viny, bezcennosti a bezmocnosti.

Muži v depresii strácajú aj chuť do života a do jedla. Alebo práve naopak. Hľadajú východisko a utešenie v jedle, čo prispieva k obezite, ktorá následne ešte viac prehlbuje vzniknutú depresiu. Môžu nastať aj problémy so spánkom a vzniknúť väčšia precitlivenosť na okolie, ktorá zasa vedie k podráždeniu. Muži, ktorí trpia ťažkou depresiou sa väčšinou prikláňajú k rôznym návykovým látkam, akými sú pouličné drogy, alkohol či silné lieky. Preto je nesmierne dôležité vyhľadať včas odpornú pomoc a podporu rodiny.

Všímajte si mužov vo svojom okolí. Ak u nich dlhšiu dobu bádate zmenu nálady, smútok či podráždenie zbystrite pozornosť. Rovnako aj návyky pri jedle. Včasná diagnostika a pomoc môžu predísť problémom či nešťastiu. Rozprávajte sa s nimi a dajte im najavo, že ste tu vždy pre nich. Niekedy pomôže aj to.

Foto: Pexels.com