Rodičia, pozor! Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) upozornila 27. júla na nebezpečné hračky. Predstavujú riziko poškodenia zdravia, nakoľko v nich bol zistený nadlimitný počet ftalátov. Skontrolujte či sa nenachádza aj v izbičke vášho drobca. 

SOI odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena. Ide o nasledovné hračky:

Bábika „SWEET FASHION STYLE“ 

Pôvod: MADE IN CHINA (uvedené na obale)

V plastovom materiáli, z ktorého je zhotovená hlava bábiky a oranžové topánky, bol zistený nadlimitný obsah ftalátov. Na zadnej strane krabice je uvedené označenie CE a identifikačný kód: No.Q16 a EAN: 6991200161612.

Bábika „BABY HOME“ Beautiful doll

Pôvod: MADE IN CHINA (uvedené na zadnej strane krabice)

V plastovom materiáli, z ktorého je zhotovená hlava, ruky a nohy bábiky, bol zistený nadlimitný obsah ftalátov. Na zadnej strane krabice je uvedené označenie CE a identifikačný kód: No. 530. Na prilepenom papierovom štítku je ďalej uvedený Item kód: ZY – 7638.

Bábika “Sparkle girl”

Pôvod: MADE IN CHINA (uvdené na zadnej strane krabice)

V plastovom materiáli, z ktorého je zhotovená hlava, ruky a nohy bábiky, bol zistený nadlimitný obsah ftalátov. Na zadnej strane krabice je uvedené označenie CE a identifikačný kód: No. 6669 A B C D. Na prilepenom papierovom štítku je ďalej uvedený Item kód: 39754 a EAN: 7521890397542.

Zdroj/Foto: soi.sk | Ilustračná foto: pixabay.com