Slovenský potravinársky trh čelil ďalšej kontrole. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) v pondelok 25. septembra upozornila na nevyhovujúci mäsový výrobok. Ľudí informovala prostredníctvom svojej webovej stránky.

Potravinársky trh prešiel úradnou kontrolou, ktorú vykonala RVPS Dolný Kubín. Pod dohľadom bola prevádzka Madex Invest, s. r. o., Nižná, predajňa mäsa, 027 54 Veličná 717. Išlo o odber vzorky výrobku “Udeny Rebra” s označením 11.9.2017 a dátumom spotreby 2.10.2017.

Tento mäsový výrobok je pôvodom od našich susedov z Poľska. Podľa výsledkov z kontroly obsahoval nadlimitné množstvo benzo(a)pyrénu a sumy PAU4. Úradná kontrola z tohto dôvodu nariadila okamžité stiahnutie výrobku z predaja. V prípade, že ste ho kúpili, radšej sa jeho konzumácii vyhnite. Prípadne ho vráťte na miesto, kde ste ho zakúpili.

Zdroj/Foto: svssr.sk | Ilustračná foto: pixabay.com