Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) opäť varuje spotrebiteľov. Tentokrát je predmetnou vecou, ktorá nesie riziko ohrozenia zdravia detská hračka. Výrobok bol označený za nebezpečný.

SOI varuje zákazníkov pred nebezpečným hlbokým kočíkom pre bábiky DOLL Stroller. Pôvod: MADE IN CHINA (na štítku). Výrobok bol vyhotovený ako hračka pre dievčatá. Konštrukčne je tento kočiarik z upraveného kovu s plastovými doplnkami a textilným materiálom. Predávaný je v priesvitnom obale ukončenom kartonážou s písomnými údajmi a vyobrazením modelov kočíkov pre bábiky. Na kartonáži je uvedené: Tiachen®, DOLL Stroller, My lovely baby stroller, ITEM NO: 28279 a označenie CE.

Z pohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie nesie kočík so sebou riziko poranenia, a to z dôvodu, že hračka nespĺňa požiadavky na blokovacie zariadenie. Kočiar je vybavený iba jedným zariadením a vedľajšie sa na hračke nenachádzajú. V prípade rozloženia kočíka sa blokovacie zariadenie samočinne nezapne, a teda nie je možné vylúčiť riziko poranenia detí pri manipulácii s hračkou.

V prípade, že ste daný výrobok zakúpili, SOI odporúča hračku nepoužívať vo svojom vlastnom záujme. Spotrebitelia majú právo daný výrobok vrátiť späť a suma, ktorú zaplatili im bude vrátená.

Zdroj: soi.sk | Foto: soi.sk, Freepik