Ponuka trhu je široká. Čo sa týka potravín aj čo sa týka produktov pre najmenších. Pri nich riziko poranenia, udusenia či otrávenia omnoho vyššie ako pri dospelých. Práve to je dôvodom, prečo Slovenská obchodná inšpekcia venuje zvýšenú pozornosť kontrolám výrobkov pre deti.

Tentoraz si vzala pod svoje pozorné oko detskú kolobežku. Výrobok označila za nebezpečný, pretože predstavuje riziko ohrozenia zdravia. Konkrétne ide o výrobok Kolobežka N. 79926, pôvodom z Číny.

Kolobežka je vyrobená z povrchovo upraveného kovu, pričom jej súčasťou sú samolepky, plastové doplnky a brzda na zadnom kolese. Výrobok má označenie IKO idea for life, s uvedenými údajmi: N: 79926, čiarovým kódom: 8585030079926 a označením CE.

Detská kolobežka predstavuje riziko poranenia, nakoľko nespĺňa požiadavky na pevnosť a pri náraze na pevnú prekážku sa môže zdeformovať predná vidlica. To by mohlo zapríčiniť poranenie dieťaťa pri páde z kolobežky. Rovnako nespĺňa ani požiadavky na nastavovanie a skladanie rúrok kormidla. Z tohto dôvodu by mohlo dôjsť k situácii, že sa kormidlo počas jazdy zosunie dolu a kolobežka tak bude neovládateľná.

Taktiež nevyhovuje kolobežka stanoveným výrobným normám. Predné koleso by malo mať podľa normy priemer 120 mm, pričom má len 91 mm, čo znamená, že pri jazde na nerovnom povrchu hrozí zaseknutie v jame a následný prelet dieťaťa cez kolobežku a utrpenie úrazu ako otras mozgu, tržné poranenia, zlomenina zápästia.

Slovenská obchodná inšpekcia tiež zistila nedostatky, ktoré sa spájajú s priložených návodom na použitie. Chýbajú v ňom bezpečnostné upozornenia. Pre všetky vyššie spomenuté nedostatky označila SOI výrobok za nebezpečný a spotrebiteľom odporúča prestať výrobok používať. Taktiež majú spotrebitelia právo výrobok vrátiť a uplatniť právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena.

Zdroj: soi.sk | Foto: soi.sk, Freepik