Každý už zažil pocit zlyhania, neúspechu a nechuť do akejkoľvek bežne vykonávanej činnosti. Únava, vyčerpanie a pocit, že ste stratili zmysel života. To je typický syndróm vyhorenia, keď už nemáte silu ďalej bojovať proti prekážkam, ktoré ponúka sám život. Človek bez energie nedokáže správne fungovať, preto je potrebné nájsť príčiny, ktoré tento stav spôsobili.

Problém nastáva vtedy, ak hľadáme príčiny v niekom inom. Veľa ľudí na seba kladie príliš veľké požiadavky, ktoré je potrebné splniť v krátkom čase. To spôsobuje frustráciu, agresivitu, stres a neraz sa stane, že v zlej nálade sa človek dostáva aj do konfliktu s okolím.

Sústredenie je naša vnútorná sila. Prejavuje sa najčastejšie ako viera, sebadôvera, trpezlivosť a vytrvalosť.

Viera

Ak niečo prestane fungovať, strácame vieru a aj vnútornú silu. Neraz nás iní ľudia oberajú o energiu a ani negatívne myslenie tomu veľmi nepomáha. Viera je základná duševná sila, ktorá nám dodáva energiu na akúkoľvek aktivitu. Je to základná hybná sila života a realizácie cieľov. Dôležité je veriť si!

Sebadôvera

Je výsledkom poznávania samého seba. Na sebadôveru vplýva úroveň vzdelávania, výchova, talent, rodina, inteligencia, priatelia a sociálne prostredie. Nízka sebadôvera tvorí prekážku rozvoja osobnosti. Vyhnite sa porovnávaniu a súťaživosti, pretože práve to prispieva k zníženiu sebavedomia. Rodičia by nemali porovnávať jedno dieťa s druhým a ani výčitky nepatria k zdravému vývoju.

V každom človeku drieme génius, len ho treba prebudiť a nasmerovať na správny cieľ.

ľudia

Trpezlivosť

Nedostatočná trpezlivosť vedie k zlyhaniu a sklamaniam. Niekedy je lepšie sústrediť sa na jednu vec a tú dokončiť, než začať robiť viac vecí naraz.  Plná koncentrácia na jeden cieľ, to je základom úspechu.

Vytrvalosť

Vytrvalosť sa dá charakterizovať ako trpezlivosť v čase, teda trpezlivosť zameraná na dlhodobé ciele. Vedľajšie aktivity zamerané na pokrytie nedôležitých úloh rozložia ich energiu a tá potom stratí účinnosť. Strata koncentrácie a motivácie sa podpisuje pod väčšinu nedokončených úloh, preto je lepšie zamerať sa na jednu činnosť a v nej vytrvať.

Zdroj: Tajomstvo úspechu – J. Zbojek | Foto: Pixabay