Ako na prevenciu ochorení srdca – základom je životný štýl

Najčastejšími príčinami chorobnosti a úmrtnosti sú práve srdcovo-cievne ochorenia na celom svete. Až na ďalších miestach sú onkologické ochorenia a choroby dýchacích ciest. Prevencia pri týchto ochoreniach nie je ničím špeciálna a stačí dodržiavať pár zásad na to, aby ste znížili riziko ich výskytu. Viac sa o prevencií dozviete v tomto článku.

Ako na prevenciu ochorení srdca – základom je životný štýl (Foto: unsplash.com)

Rizikové faktory

Na vznik ochorení z tejto kategórie je potrebná súhra viacerých faktorov. Delia sa na dve hlavné skupiny – ovplyvniteľné a neovplyvniteľné. Už podľa týchto dvoch slov asi viete, podľa aký je hlavný parameter na ich rozdelenie. Medzi neovplyvniteľné faktory patria vek, pohlavie (u žien stúpa riziko po menopauze), genetická predispozícia a rasa. Ovplyvniteľných faktorov je oveľa, oveľa viac. Svetová organizácia WHO určila 7 hlavných a najviac rizikových faktorov: vysoký krvný tlak, fajčenie, zvýšená hladina cholesterolu, nadváha, nedostatok pohybu, nízky príjem ovocia a zeleniny, aj nadmerné pitie alkoholu. 

S prevenciou začnite čo najskôr

Ako prevencia je najlepšia kombinácia rôznych opatrení, rozdeľuje sa na primárnu, sekundárnu a terciárnu. Primárna prevencia sú opatrenia, ktoré majú zabrániť vzniku ochorenia (spomínali sme ich vyššie). Sekundárna je zachytenie ochorenia v čo najskoršom štádiu a terciárna je prevencia alebo liečba, ktorá obmedzuje škody zapríčinené týmto ochorením.

Vždy je najlepšie začať primárnou prevenciou, čiže keď máte na ochorenie predispozície, no ešte sa u vás nevyskytlo. Už v mladom veku je dobré viesť deti k zdravej strave, pravidelnému pohybu a vyhýbaniu sa alkoholu aj cigaretám. V dospelosti sa do toho pripája vyšší krvný tlak, pracovná záťaž a neustály stres. Snažte sa všetky tieto oblasti korigovať a zvládať čo najlepšie. Pravidelne kontrolujte svoj krvný tlak, vyhýbajte sa alkoholu a cigaretám.