Opäť prebehla kontrola potravín, konkrétne sušených hrozienok, ktorých výrobcom je slovenská spoločnosť so sídlom v Bratislave. V hrozienkach bol zistený nebezpečný obsah mykotoxínu.

Česká Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia upozornila na hrozienka, ktoré predáva spoločnosť Tesco pod svojou značkou. Výrobcom je slovenská spoločnosť Encinger. Výrobok mal prekročiť maximálny limit kontaminujúcej látky ochratoxínu A. Konkrétne ide o mykotoxín, ktorý má karcinogénne, teratogénne a imunotoxické účinky. Tento obsah bol zistený v šarži E03170097 s dátum spotreby 29. decembra 2017.

 

Zdroj/Foto: potravinynapranyri.cz | Foto: Freepik