Začiatkom augusta zverejnil Greenpeace informácie o tom, že naša slovenská rieke obsahuje niekoľko nebezpečných látok. Tie podľa zákona presahujú povolené limity a v prípade, že skonzumujete rybu z tejto rieky (stačí aj jedna za mesiac), môžete mať poriadne problémy.

Konkrétne ide o rieku Nitra, ktorá sa vlieva do ďalších dvoch. O to viac je situácia znepokojivá. Odbery vzoriek a ich následné testovanie ukázalo prítomnosť viacerých nebezpečných látok. Viac si o zistených látkach prečítajte TU.

Čo stojí za znečistením? Podľa hnutia Greenpeace je za všetkým chemický závod v Novákoch. Tí sa však bránia: “Vypúšťanie znečisťujúcich látok do vôd a ovzdušia je regulované platnými povoleniami vydanými pre našu spoločnosť, kde sú stanovené pre tieto látky emisné limity v súladne s právnymi predpismi SR. Toto vypúšťanie je monitorované našou spoločnosťou aj štátnymi inštitúciami v pravidelných intervaloch a vzorky sú odoberané a vyhodnocované nezávislým akreditovaným laboratóriom,” uvádza Fortischem.

To, že nebezpečné látky sa v rieke Nitra nachádzajú vo vysokej koncentrácii, potvrdila aj analýza Slovenskej poľnohospodárskej univerzity z rokov 2015-2016. “Počas výskumu bolo zistené mnohonásobné prekročenie olova, kadmia a ortuti vo svalovine ulovených rýb. Už jedna malá porcia ryby mesačne môže byť problémom pre organizmus,“ povedal hlavný hospodár Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Partizánskom, ktorá o analýzu žiadala. Konzumácia rýb z rieky Nitra je momentálne až do odvolania zakázané.

Zdroj: greenpeace.orgpartizanske.sk, fortischem.sk | Foto: pixabay.com, freegreatpicture.com