Slovenské predajne a výrobcovia potravín prešli nedávno veľkou inšpekciou. Slovenskí kontrolórovi zistili nedostatky, za ktoré boli obchodníkom a výrobcom udelené nemalé pokuty.

Štátna veterinárna a potravinová správa pred časom vykonala na vybraných miestach kontrolu, pri ktorej boli zistené mnohé nedostatky. Niektoré prípady boli naozaj šokujúce. Kontrola totiž našla mnohé potraviny, v ktorých sa nachádzali plesne, baktérie či dokonca také, ktoré chutili po myšacine.

Kontroly boli vykonávané v októbri vo viac než štyritisíc prevádzkach. Až v 357 boli zistené nedostatky. Hlavná kontrola bola zameraná na maloobchod, no kontrolovaný boli aj primárny producenti potravín a výrobcovia.

U výrobcov potravín boli zistené nedostatky ako pavučiny a rôzne nečistoty v priestoroch výrobní. Ozajstnou kuriozitou boli osobné veci pracovníkov, ktoré kontrola našla v chladiacich boxoch. Pri balenom ovocí a zelenine bola problémom pleseň a mušky. Ovčí syr a oštiepky obsahovali nebezpečné baktérie, v acidku našla kontrola pleseň. Konzervy tresky obsahovali cudzie predmety a jedno z vín dokonca chutilo po myšacine.

Najväčší problém sa však ukázal priamo v predajniach. Išlo o znečistenie na viditeľných miestach ako sú koše, podlaha či chladiace vitríny. Kontrola v regáloch našla pleseň a v džemoch objavili kyselinu sorbovú, ktorá je v potravinách zakázaná. Na základe týchto porušení a nedostatkov Štátna veterinárna a potravinová správa udelila až 120 pokút v hodnote 6 300 eur.

Zdroj: slovenskydennik.sk | Foto: Freepik

Hľadáte prácu? Skúste www.NovyJob.sk

Potrebujete nejakú službu? Skúste www.Sluzbomat.sk